Handig

Enkele links:
De site van onze ouderraad: sites.google.com/site/ouderraadvoorzienigheid
Centrum voor Leerlingenbegeleiding www.onderwijs.vlaanderen.be/clb
Vlaamse Gemeenschapscommissie www.vgc.be
Kind & Gezin www.kindengezin.be
Educatieve spelletjes voor kleuters www.kleuterspel.be/kinderspel
Educatieve spelletjes voor lagere school www.leerspellen.nl
----------------
 
Alle uitstappen (toneel, musea,...) worden financieel ondersteund door VGC